ICT

Leerlingen in de 21ste eeuw groeien op in een wereld waarin het digitale component een belangrijke rol speelt. Dit is een ontwikkeling die we in het onderwijs een plek moeten geven. Het doel is dat leerlingen op een morele, bewuste en veilige manier (met elkaar) om leren gaan met nieuwe digitale omgevingen. Dit kan door leerlingen bewust te maken van de invloed die ze daar op elkaar hebben, het verschil in communicatievormen maar ook bijvoorbeeld door het in kaart brengen van hun digitale footprint.  Ook moet er aandacht zijn voor het beoordelen van informatie op het internet en de veiligheid hiervan.

Daarnaast is ICT een ondersteuningsmiddel bij diverse leergebieden. Wel is de beheersing van de computer en het kunnen hanteren van verschillende programma’s op de computer een leerproces. Door het gebruik van ICT in het onderwijs zijn leerlingen meer gemotiveerd, presteren ze beter en leren ze sneller

Waar ICT bij de vakken rekenen, taal/ spelling en lezen ter ondersteuning/ remediering aangeboden zo anders is dat bij de overige zaakvakken. Bij deze vakken speelt ICT een grote rol.