Visie

Onze visie is gebaseerd vanuit duidelijke structuren en vanuit de gedachte dat de rol van de leerkracht er toe doet. Uit vele onderzoeken komt naar voren dat de rol van de leerkracht zeer belangrijk is. Leren doe leerlingen niet alleen, maar zeker ook van elkaar. Interactie, niet alleen tussen leerling en leerkracht, maar zeker tussen leerlingen onderling helpt om verder te leren. Vanuit die gedachte worden er coöperatieve werkvormen ingezet tijdens alle lessen.Vanuit de convergente differentiatie (gezamenlijk beginnen) gaan leerlingen aan de slag met hun werk.We geven veel aandacht aan verschillen tussen leerlingen – of het nu gaat om capaciteiten, interesses of werktempo

Grensverleggend leren.

We bereiden leerlingen op onze school voor op vaardigheden die ze nodig hebben in de 21e eeuw. 

De wereld verandert van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Dit vraagt bepaalde competenties van burgers om succesvol mee te kunnen doen in deze samenleving. Het onderwijs moet hierop inspelen en leerlingen van nu voorbereiden op een toekomst voor later. Wij willen dat leerlingen straks vol vertrouwen hun plaats in de veranderende samenleving kunnen innemen, met de vaardigheden om zich te blijvend te ontwikkelen. Vaardigheden als samenwerken, betekenis geven aan informatie, kritisch denken, werken vanuit verbeeldingskracht, innoveren en nieuwe kennis vergaderen.

KBS De Boxem heeft de ambitie om een excellente school te worden en te blijven. Daarom gaan wij uit van duidelijke structuren en vanuit de gedachte dat de rol van de leerkracht ertoe doet. Hij/zij kijkt naar wat een kind wél kan, en niet van wat een kind niet kan. De kwaliteiten van een leerling worden zichtbaar door samen te werken met het kind, collega’s, externe partijen én de participatie van de ouders. Vervolgens kijken we welke specifieke onderwijsbehoeften het kind heeft en spelen daar in de groep op in. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel op hun eigen wijze laten schitteren.