Pedagogische visie

Samenleven en samenwerken

Wij gaan respectvol met elkaar om. Kinderen leren en groeien door met elkaar samen te leven en samen te werken. De leerlingen leren omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van zichzelf en van de ander. Ze ontwikkelen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren omgaan metvrijheden met de grenzen van vrijheid. Want er gelden in de school duidelijke (omgangs)regels. We gaan ervan uit dat alle leerlingen, ouders en leerkrachten zich hieraan houden.

Wij zorgen voor onderwijs dat:

  • Leerlingen helpt te worden tot wie ze zijn
  • De wereld van leerlingen verruimt in ontmoeting met anderen
  • Leerlingen erop voorbereidt deel te nemen in de samenleving en hun eigen waardevolle bijdrage te leveren.