Portfolio

Ieder kind maakt zijn eigen unieke ontwikkeling door. Het is belangrijk dat leerlingen reflecteren op hun eigen leerproces. Door te reflecteren, leren zij wat ze de volgende keer anders of beter kunnen doen. Daarom houdt ieder kind zijn eigen portfolio bij. De kinderen hebben een ‘verzamelportfolio’ en een ‘presentatieportfolio’. In het verzamelportfolio bewaren de kinderenwerkstukken waar ze trots op zijn. Een selectie daarvan komt terecht in het presentatieportfolio. Samen met de groepsleerkracht kiest het kind (tijdens het kindgesprek) welke producten hij wil opnemen in zijn presentatieportfolio. Het kind is de eigenaar van zijn portfolio. Dat wil zeggen dat hij zelf – in overleg met de leerkracht –beslist wat hij in zijn portfolio opneemt en dat hij zelf bepaalt aan wie hij zijn portfolio laat zien.

Ouders mogen het portfolio van hun kind altijd inzien,

Alle kinderen laten in het portfolio zien hoe zij geleidelijk eigenaar van hun leerproces worden. Naast het zichtbaar maken van bereikte mijlpalen  laat het portfolio kinderen op de voortgang van hun leerproces reflecteren. Door het samen bekijken van het portfolio ontstaan verbindende gesprekken tussen ouders, kind en leerkrachten.