Zelfstandigheid

Planbord
In de onderbouw heeft iedere basisgroep een planbord. Het planbord is eenhulpmiddel om de kinderen voor te bereiden op het werken met de weektaak inde midden- en bovenbouw. Door het werken met het planbord leren de kinderen een dag te overzien, keuzes te maken en zelf werk te plannen.

Zelfstandigheid
Elk kind krijgt een weektaak met opdrachten die passen bij zijn eigen niveau en zijn eigen tempo. De opdrachten zijn gebaseerd op het groepsplan dat de leerkracht heeft opgesteld voor een bepaalde periode. De kinderen bepalen zelf in welke volgorde ze de opdrachten uitvoeren. Natuurlijk moeten kinderen het leren om hun eigen tijd in te delen. Daarom wordt het werken met weektakenlangzaam opgebouwd: in groep 1 krijgen leerlingen één of meerdere opdrachten per dag en in groep 8 krijgen ze opdrachten voor de hele week. Zo leren leerlingen van het begin af aan hun werk zelf te plannen en hun eigen tijd in te delen. Als een leerling moeite heeft met plannen en de juiste keuzes maken, krijgt hij daarbij hulp. Een weektaak bestaat uit verschillende opdrachten op het gebied van de cognitieve ontwikkeling (lezen, schrijven, taal en rekenen), de creatieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Daarnaast zijn er keuze -opdrachten. Voordat leerlingen aan hun opdrachten beginnen, krijgen zij instructie van de leerkracht. Ook tijdens het werken geeft de leerkracht instructie aan (groepjes) kinderen.

Leerpleinen
Ieder vleugel van onze school kent een leerplein. Hier mogen de kinderen werken in een van de hoeken op het leerplein, samenwerken aan de groepstafel of een laptop/tablet pakken om te oefenen of zoekwerk te verrichten.