Wetenschap & Techniek

Techniek speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Sinds 2008 staat natuur en techniek in de kerndoelen van het basisonderwijs. De overheid wil hiermee bereiken dat meer jongeren (en vooral meisjes) kiezen voor een bètatechnische studie of beroepsopleiding. De school vindt wetenschap en techniek belangrijk zodat kinderen een positieve houding ontwikkelen ten aanzien van wetenschap en techniek en de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.

Techniekonderwijs is meer dan het bouwen van een stroomkring bouwen of het in elkaar zetten van een kast. Kinderen leren ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ze stellen vragen, maken een plan, proberen dingen uit, observeren en evalueren. Het belangrijkste is dat kinderen zelf actief aan de slag gaan; Met zowel de handen als de hersenen. Vandaar dat de term wetenschap en techniek gebruikt wordt. De school beschikt over een mooi ingericht technieklokaal.

Onderzoekende houding:

Binnen de school wordt een onderzoekende houding bij leerlingen gestimuleerd. Met name bij Wetenschap en Techniek komt dit sterk naar voren.

Kenmerken van een onderzoekende houding zijn:

  • Nieuwsgierig zijn/willen weten/je dingen afvragen
  • Een open houding/ op zoek naar eigen vooronderstelling/ je oordeel kunnen uitstellen
  • Kritisch zijn: is het wel zo? / zaken in twijfel trekken
  • Willen begrijpen/ tot inzicht willen komen/willen doorgronden
  • Vanuit een kritische houding een eigen richting durven kiezen, niet vanzelfsprekend doorgaan op dezelfde manier
  • Betrouwbare bronnen kunnen selecteren
  • Willen delen van kennis met anderen.