Kwaliteitszorg

De inhoud van de kwaliteit van onze school is gebaseerd op de speerpunten die de inspectie heeft ten aanzien van de gemiddelde kwaliteit van een basisschool. Het toetsingsinstrument dat wij hiervoor gebruiken is het WMK-PO; Kwaliteitszorg gebaseerd op het toetsingskader Primair Onderwijs.

Het WMK-PO is een instrument om via de digitale weg kwaliteit te bepalen, te administreren en te bewaken. Dit met betrekking tot leerlingen, leerkracht en onderwijssysteem. Het voordeel van deze manier van kwaliteitsbeleid is dat de gehele school via één toetsingsinstrument geregeld is en dat het kwaliteitsbeleid op alle vlakken op één lijn ligt. Het programma biedt voor de school zelf ook toetsing voor directionele en organisatorische zaken. Duidelijk is dus dat een simpele, maar doeltreffende manier van kwaliteitsbeleid is.

Binnen het WMK-PO hanteren ze een systematiek die bekend staat als de PDCA-cyclus, de zogenaamde Demingcirkel. Het op een doelgerichte wijze ontwikkelen van de school en de medewerkers veronderstelt het systematisch nemen van de volgende stappen:

  • To Plan (P) Vaststellen van de doelen van de school (en de medewerkers)
  • To Do (D) De doelen in de praktijk realiseren
  • To Check (C) Controleren of de doelen in voldoende mate gerealiseerd worden
  • To Act (A) Wat goed gaat vasthouden (borgen) en verbeteringen realiseren