Leerlingenraad

In de toekomst wil onze school werken met een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit kinderen van de groepen 5 t/m 8. Aan het begin van elk schooljaar vinden de verkiezingen voor vertegenwoordiging in de leerlingenraad plaats. Alle kinderen zijn verkiesbaar en kunnen zelf in hun klas “reclame” maken om gekozen te worden.De leerlingenraad bestaat uit 2 vertegenwoordigers per klas. In totaal is de leerlingenraad 8 tot 10 leden groot. De directeur is ook bij de vergaderingen aanwezig.Op de agenda staan punten die voor kinderen in school van belang zijn. Zo kunnen kinderen over verschillende zaken meepraten, maar zeker ook meebeslissen. De leerlingenraad komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar.