Denktank

De denktank staat dicht bij de school en bestaat uit ouders van de school. Zij heeft een adviserende taak (gevraagd en ongevraagd) in de richting van de schoolleiding rond schoolspecifieke aangelegenheden. Daarbij moet u vooral denken aan de identiteit en aan hoofdlijnen van beleid rond de kwaliteit van het onderwijs, de financiën, het personeelsbeleid en de  organisatie.