Alle informatie over kindcentrum

Kindcentrum De Boxem

Op onze school is er vanaf 4 september 2023 dagelijks voor- en/of naschoolse opvang, peuteropvang en dagopvang aanwezig. Samen met Kinderopvang Breed en St. Kinderopvang Catent wordt er een doorgaande lijn gecreëerd van 0 t/m 12 jaar onder de naam: Kindcentrum De Boxem (registratienummer is 188356526).

Op Kindcentrum De Boxem willen wij zo kindgericht mogelijk werken. De BSO moet een fijne vrijetijdsvoorziening zijn voor kinderen. De methode: ‘Kiva’ staat ook buiten school centraal. Een veilig en fijn leefklimaat is de basis voor een fijne BSO-tijd. Deze pedagogisch aanpak zetten wij voor en na schooltijd door.

Interesse om bij ons te komen werken als Pedagogisch medewerker? Klik hier voor onze vacature.

Kinderen van Kindcentrum De Boxem kunnen aangemeld worden voor de buitenschoolse opvang. Dagelijks is er op doordeweekse dagen tussen 7:00 uur en 18:30 uur mogelijkheid tot opvang. Het aanbod van de buitenschoolse opvang is divers. Zo bieden wij verschillende activiteiten. Er is een sport-, muziek-, en cultureel aanbod. Kinderen hebben op Kindcentrum De Boxem echt iets te kiezen. De middag start in de eigen stamgroep. Elk kind heeft een eigen mentor. Vervolgens zijn er twee momenten op de dag dat kinderen activiteiten kunnen kiezen. Tussen 15:15-16.00 uur en 16:15-17.00 uur. Uiteraard verschilt dit op een dag met een middag die start vanaf 12:30 uur. Vanaf 17:15 uur kunnen kinderen opgehaald worden.

Medewerkers buitenschoolse opvang Kindcentrum De Boxem

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door enthousiaste medewerkers die zowel in de buitenschoolse opvang als in het onderwijs werken. Zo zorgen wij samen voor een optimale doorgaande lijn.

LRK-nummer

Vanaf 4 september 2023 is onze buitenschoolse opvang, onder registratienummer: 188356526, geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Kinderopvang Breed is geregistreerd voor de dag- en peuteropvang. Voor meer informatie over Kinderopvang Breed binnen het Kindcentrum De Boxem kijk op de website: www.kinderopvangbreed.nl.

Voor meer informatie klik op één van de onderstaande links of mail voor meer informatie naar: directie.boxem@catent.nl

Prijslijst SKO Catent De Boxemv 2023

Tarieven BSO en VSO 2024 KC De Boxem

Inspectierapport GGD 12-5-2023

BO- Pedagogisch beleidsplan BSO Kinderopvang Catent 3.0

BO- Pedagogisch werkplan BSO 4.0

Veiligheid- en gezondheidsbeleid SKO Catent versie 4.0

BO- Pedagogisch werkplan BSO 2.0 Veiligheid- en gezondheidsbeleid werkplan Boxem 2.0

Klachtenregeling Kinderopvang Catent-Catent

Aanhangsel klachtenregeling