Alle informatie over kinderopvang bij de Boxem

Kinderopvang de Boxem

Op Kindcentrum de Boxem is er dagelijks voor- en naschoolse opvang (BSO), peuteropvang en dagopvang aanwezig. Samen met Catent Kinderopvang en Kinderopvang Breed wordt er een doorgaande lijn gecreëerd van 0 t/m 12 jaar.

Fijne tijd op de Buitenschoolse opvang

Op Kindcentrum De Boxem werken wij zo kindgericht mogelijk. De BSO moet een fijne vrijetijdsvoorziening zijn voor kinderen. De methode: ‘Kiva’ staat ook buiten school centraal. Een veilig en fijn leefklimaat is de basis voor een fijne BSO-tijd. Deze pedagogisch aanpak zetten wij voor en na schooltijd door.

Dagelijks is er op doordeweekse dagen tussen 7:00 uur en 18:30 uur mogelijkheid tot opvang. Het aanbod van de buitenschoolse opvang is divers. Zo bieden wij verschillende activiteiten. Er is een sport-, muziek-, en cultureel aanbod. Kinderen hebben op Kindcentrum De Boxem echt iets te kiezen. De middag start in de eigen stamgroep. Elk kind heeft een eigen mentor. Vervolgens zijn er twee momenten op de dag dat kinderen activiteiten kunnen kiezen. Tussen 15:15-16.00 uur en 16:15-17.00 uur. Uiteraard verschilt dit op een dag met een middag die start vanaf 12:30 uur. Vanaf 17:15 uur kunnen kinderen opgehaald worden.

Meld uw kind aan voor BSO op kindcentrum De Boxem

Gaat uw kind naar school op Kindcentrum De Boxem? Dan kunt u uw zoon/dochter  aanmelden voor de voorschoolse of naschoolse opvang (BSO).

Aanmelden kan via het aanmeldformulier:
Aanmelden

Medewerkers buitenschoolse opvang Kindcentrum de Boxem

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door enthousiaste medewerkers die zowel in de buitenschoolse opvang als in het onderwijs werken. Zo zorgen wij samen voor een optimale doorgaande lijn.

Wil je bij ons komen werken als Pedagogisch medewerker? Klik hier voor vacatures op kindcentrum de Boxem of een van de andere locaties van Catent Kinderopvang.

LRK-nummer BSO

Vanaf 4 september 2023 is onze buitenschoolse opvang, onder registratienummer: 188356526, geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Kinderdagopvang en peuteropvang

Kindcentrum De Boxem biedt ruimte aan alle kinderen van 0 t/m 12 jaar. Vanaf 3 maanden zijn kinderen welkom bij de kinderopvang binnen ons kindcentrum. De kinderdagopvang en peuteropvang worden verzorgd door Kinderopvang Breed. Voor meer informatie over Kinderopvang Breed binnen Kindcentrum De Boxem kijk op de website: www.kinderopvangbreed.nl.

Meer informatie over de BSO op kindcentrum de Boxem

Voor meer informatie klik op één van de onderstaande links of mail naar: directie.boxem@catent.nl

Prijslijst SKO Catent De Boxemv 2023

Tarieven BSO en VSO 2024 KC De Boxem

Inspectiebezoek GGD BSO De Boxem 301123

BO- Pedagogisch beleidsplan BSO Kinderopvang Catent 4.0

BO- Pedagogisch werkplan BSO 5.0

Veiligheid- en gezondheidsbeleid SKO Catent versie 4.0

BO- Pedagogisch werkplan BSO 2.0 Veiligheid- en gezondheidsbeleid werkplan Boxem 2.0

Klachtenregeling Kinderopvang Catent-Catent

Aanhangsel klachtenregeling