Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool De Boxem? Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het bezoeken van onze site of na een informatief gesprek enthousiast bent over onze school en onze school vindt passen bij uw kind, dan kunt u een afspraak maken met Gülçin Bayindir voor een informatiegesprek.

Tijdens dit informatiegesprek krijgt u informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via deze kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat u uw kind mag aanmelden, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk in te dienen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving daadwerkelijk plaats kan vinden. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen.

Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur met u meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften wat uw kind.

Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Vervolgens maakt u een afspraak met de leerkracht van de groep. Samen met uw kind gaat u de klas bekijken en krijgt u alle informatie over de groep.

Contact
KBS De Boxem
Oude Wetering 82a
8044 PA
T. 038-3032566

Of vul het formulier op de contactpagina in.


In ons schoolgebouw is ook BSO De Boxem gevestigd, de buitenschoolse opvang (BSO) van Prokino. Dankzij de nauwe samenwerking tussen de twee partijen groeit uw kind op in een vertrouwde omgeving.

Praktische informatie

  • BSO De Boxem is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar;
  • De openingstijden zijn van 07.30 uur tot begin schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur. Tijdens de schoolvakanties is dit van 07.30 tot 18.00 uur.

Meer weten of aanmelden? 
Heeft u vragen over BSO De Boxem van Prokino of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 038 711 2301 of stuur een e-mail naar midden-noord@prokino.nl.


Kom lekker spelen bij de peutergroep op De Boxem 

Bij KBS De Boxem is het mogelijk om uw kind al vanaf 2 jaar begeleiding te bieden in de voorschoolse voorziening die aanwezig is. De peuterperiode is namelijk een belangrijke periode waarin uw kind snel en makkelijk nieuwe dingen leert en zo voldoende (taal)vaardigheden opdoet die belangrijk zijn voor een goede start tijdens de basisschoolperiode.

Samenwerking Kinderopvang Prokino 

Zoekt u een plek waar uw peuter kan spelen, ontdekken en leren? Maak dan kennis met onze peutergroep in basisschool De Boxem. Een mooie voorbereiding op het basisonderwijs! Hier gaat uw peuter op ontdekkingstocht in een uitdagende omgeving Zo spelen we in op de ontwikkeling van de kinderen, stimuleren hun onderzoekende houding en bereiden hen spelenderwijs voor op de basisschool.

Op de peutergroep werken we nauw samen met basisschool De Boxem, zodat de overstap niet zo groot is. De kinderen leren waar ze straks op school mee te maken krijgen, zoals het zitten in de kring en het wachten op je beurt. Maar ook het samen spelen en samen delen zijn belangrijk.

Op de peutergroep wordt thematisch gewerkt. Elke periode heeft een thema dat aansluit op de thema’s van de school. Er is nauw overleg met de leerkracht van groep 1 om zo een goede doorgaande lijn te krijgen voor ieder kind. We doen af en toe ook mee met groep 1, als daar interessante en passende activiteiten zijn. De activiteiten worden aangepast aan de leeftijd van uw kind zodat we de ontwikkel- en onderwijsbehoefte van ieder kind nog eerder in beeld krijgen.

Dagen en tijden

Woensdag van 08.30 tot 12.30 uur
Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur

Bij voldoende belangstelling gaat de peutergroep op meer ochtenden open.

Meer informnatie?

Wilt u meer weten of eens een kijkje nemen op de peutergroep? Neem contact op met de afdeling Planning & Plaatsing via 088-850 88 15 of midden-noord@prokino.nl


In ons schoolgebouw, bij basisschool De Paperclip, vindt u ook kinderdagverblijf Prokino. Hier kan uw kind in een veilige omgeving nieuwe dingen leren en talenten ontwikkelen. Plezier hebben staat daarbij voorop.

Praktische informatie

  • Het kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar;
  • Er wordt gewerkt met een verticale groepsindeling, wat betekent dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar kunnen spelen en van elkaar kunnen leren;
  • De grootte van de groep varieert tot maximaal 12 kinderen;
  • De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur.

Meer weten of aanmelden?
Heeft u vragen over kinderdagverblijf  Prokino of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 038-333 87 92 of stuur een e-mail naar midden-noord@prokino.nl


Nieuwsgierig naar onze school en onze manier van lesgeven?

Kom zelf een kijkje nemen op KBS De Boxem!

I.v.m. de Corona worden er dit schooljaar geen open dagen georganiseerd.

We maken graag met u een individuele afspraak voor een kennismakingsgesprek en rondleiding!