Ons onderwijs

Ons onderwijs

Wij willen kinderen optimale kansen bieden om kennis, vaardigheden en de eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. We sluiten aan op hun behoeften en zoveel mogelijk ook op hun belevingswereld. Ons onderwijs start vaak vanuit nieuwsgierigheid. Kinderen willen weten waardoor energie ontstaat of hoe uit een zaadje een bloem groeit. Welke vraag ze ook hebben: wij inspireren hen om op onderzoek te gaan. Kinderen die hun nieuwsgierigheid volgen, zijn gemotiveerd om te leren en ontwikkelen zich beter.

Wij willen ieder kind de basis bieden die het nodig heeft om zijn of haar plek te vinden in een snel veranderende wereld. Dit begint ermee dat alle kinderen zo goed mogelijk leren rekenen, lezen, spreken en schrijven. Wij werken hier gericht en via methodes aan en bieden ieder kind passende uitdaging en ondersteuning.

Kinderen van nu groeien op in een tijd die andere vaardigheden vraagt dan de vorige eeuw. Ze moeten leren om onderzoekend in het leven staan, zichzelf te sturen en zelfstandig oplossingen te bedenken. Deze tijd vraagt bovendien om mensen die kunnen samenwerken, creatief kunnen denken, durven experimenteren en verbindingen kunnen leggen. Wij dagen kinderen uit om deze vaardigheden te ontwikkelen. Thematisch werken en wetenschap en techniek spelen daarbij een belangrijke rol.


Onze kinderen werken in alle groepen gedurende het hele jaar aan thema’s. Wereldoriëntatie, wetenschap en techniek, kunst, cultuur en levensbeschouwing zijn hierin met elkaar verbonden. Doordat ze de samenhang gaan zien, krijgt het leren voor kinderen betekenis. Het krijgt dit ook doordat wij de thema’s afstemmen op hun belevingswereld en doordat de kinderen zelf de onderzoeksvragen bedenken waarmee ze aan de slag gaan. Ze bepalen samen met ons hoe ze hun onderzoek doen en kiezen op welke manier ze de onderzoeksresultaten presenteren. Met een filmpje bijvoorbeeld, een kunstwerk, toneelstuk of een digitaal werkstuk. Ieder kind ontdekt en ontwikkelt hierdoor ook de eigen talenten en ontwikkelt zich met plezier.


Kinderen leren vandaag voor hun toekomst in de wereld van later. Die wereld verandert snel en stelt ons telkens nieuwe uitdagingen. Kinderen ontwikkelen op De Boxem de vaardigheden die ze nodig hebben om die uitdagingen aan te gaan. Het vermogen om samen te werken bijvoorbeeld, de kunst om verbindingen te leggen en vernieuwende oplossingen te bedenken. Ze ontwikkelen dit bij uitstek wanneer ze aan de slag gaan met wetenschap en techniek. Omdat wetenschap en techniek ook in de wereld buiten de school een steeds grotere rol spelen, besteden wij hier veel aandacht aan. Hoogtepunt is een jaarlijks project waarin we samenwerken met Zwolse bedrijven die echte opdrachten bedenken. De kinderen zijn super gemotiveerd om hieraan te werken.