Ontwikkelingsstappen

Ontwikkelingsstappen

Op de Boxem krijgt ieder kind de kans om haar of zijn talenten optimaal te ontwikkelen. Wij streven naar een brede ontwikkeling bij ieder kind. Denk hierbij aan de ontwikkeling van creativiteit, emotionele ontwikkeling, en de ontwikkeling van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Wij prikkelen de nieuwsgierigheid, inspireren om op onderzoek te gaan en eigen oplossingen te bedenken. Alle kinderen worden bij ons uitgedaagd om ontwikkelingsstappen te zetten, om zo uit te groeien tot complete mensen.