Onze school in beeld

Blik achter de schermen

Onze school in beeld

Wij leren in verbinding met elkaar en de omgeving!

Op onze school leven en leren we vanuit een gemeenschapsgevoel. We hechten waarde aan het samenwerken door groepsdoorbrekend werken en coöperatieve werkvormen. Onze leerlingen zijn in verbinding met verschillende leergroepen en de schoolomgeving. Door een goede samenwerking  met ouders van onze school en de samenwerkingspartners versterken wij ons onderwijs.

Bij De Boxem krijgt ieder kind de kans zijn talenten optimaal te ontwikkelen. We kijken namelijk naar de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling en we verwerken deze behoeften in de wijze waarop uw kind onderwijs krijgt. Op deze manier past ons onderwijs bij de ontwikkeling van iedere leerling. We leren onze leerlingen vanuit verwondering en bewondering naar de wereld te kijken en daarover in gesprek te gaan. De onderzoekende houding van de leerkrachten en het thematisch werken dragen hierbij aan. Bij Wetenschap & technologie, natuur en ICT zien we deze kernwaarde naar voren komen.

We werken met:

  • Het planbord; vanaf groep 0 oefenen we met het plannen, door kinderen hun eigen activiteiten te laten kiezen
  • Dag- en weektaken; kinderen planen hun eigen werk op de dag
  • Doorlopende leerlijnen: er is een opbouw in lesstof en vaardigheden van groep 1 naar groep 8.

We werken volgens:

  • Coöperatieve werkvormen die door de leerkracht ingezet wordt om van en met elkaar te leren;
  • Een vaste structuur in stamgroepen, waarbij op sommige momenten van de dag groepsdoorbrekend wordt gewerkt.

 

Onze missie: leren in verbinding

We nodigen u en uw kind van harte uit nader kennis te maken met De Boxem.

Team KBS De Boxem