Onze waarden

Onze waarden

Verbinding is de belangrijkste waarde waarop wij bouwen. Het betekent dat wij ieder kind zien, weten waar het staat en wat het nodig heeft om een volgende ontwikkelingsstap te kunnen en te durven zetten.

Wij bieden kinderen de kans om zich in verbinding met de eigen belevingswereld, interesse en nieuwsgierigheid te ontwikkelen. Verwondering speelt hierin een belangrijke rol. Het nodigt kinderen uit om met een open blik te kijken naar de wereld om hen heen en de verschijnselen die zich daarin voordoen. Verwondering prikkelt kinderen om anders te kijken en te denken, wakkert verbinding en nieuwsgierigheid aan en de wens om op onderzoek te gaan. Verwondering laat kinderen in brede zin de waarde van het leven en van de mensen om hen heen ervaren. Wij bieden ieder kind de inspiratie die het nodig heeft om zich te verwonderen, op onderzoek te gaan en ontwikkelingsstappen te zetten en geven kinderen het vertrouwen dat zij dit kunnen.

Verbinding en vertrouwen maken dat kinderen hun plek in de wereld durven innemen en ook de ander kunnen zien. Wij inspireren hen om samen te werken, van elkaars talenten te genieten en samen successen en het leven te vieren. Samen is het kernwoord van ons verhaal.

Wilt u meer weten over de wijze waarop wij op onze waarden bouwen aan een veilige en fijne gemeenschap en onderwijs dat ieder kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen?! Maak dan een afspraak voor een gesprek en rondleiding, of lees eerst verder over ons onderwijs of ons kindcentrum.